שאלון לזכויות רפואיות

בדיקת זכאות מביטוח לאומי
ב-10 שניות

תשדירים בנושא


כתבה מהתכנית אורלי וגיא בע''מ

כתבה ב"תכנית החסכון" של ערוץ 2

ח"כ מאיר שטרית מעל דוכן הכנסת

איתור כספים

מהם כספים אבודים?

 

נכסים אבודים נקראים גם בשם "נכסים ללא דורש". הכוונה היא לכל הנכסים הכספיים אשר – בעליהם שכחו מקיומם או אינם מודעים לקיומם.

אבדו מסיבות כאלה או אחרות. בעליהם לא אותרו או זהותם אינה ידועה.

 

הנכסים הכספיים האלה עשויים להיות כספים שהופרשו לקרנות פנסיה, לקופות גמל, לקרנות השתלמות ולמלוות מדינה, וכן פוליסות של ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וכדומה; חשבונות רדומים (ללא תנועות) בבנקים; תוכניות חיסכון לסוגיהן; כספי פיצויים שלא נפדו; דיבידנדים; מניות; דמי פיקדון ששולמו לבתי- משפט או לחברות פרטיות למיניהן.

כספים אלו מוחזקים ו/או מנוהלים על-ידי מוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, בתי-חולים, קליניקות, תאגידים עסקיים, משרדי ממשלה, רשויות ממשל וחברות ממשלתיות וכיו"ב.