ביטוח לאומי

זכויות לאזרח - מהמוסד לביטוח לאומי

 

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף ממשלתי אשר מלווה את האזרחים ומעניק תמיכה במצבים שונים.
רב האזרחים אינם מכירים את זכויותיהם בביטוח לאומי, מימין סקירה של מספר מצבים המקנים זכויות.